Astmatycy a zwierzęta domowe

Corega Super Mocny

W przypadku niektórych astmatyków powstaje problem związany z posiadaniem zwierząt domowych. Opcję tę powinni rozważyć przede wszystkim te osoby, u których rozwinęła się astma atopowa. Związana jest ona z alergią, która ma zasadniczy wpływ na występowanie astmy. Praktycznie jedynymi zwierzętami wskazanymi dla astmatyków atopowych są rybki akwariowe. Nie posiadają one sierści, czyli podstawowego alergenu zwierząt.

Uważa się, że astmatycy powinni zrezygnować z posiadania kotów, które zaliczane są do jednych z najbardziej uczulających zwierząt. Nieco mniej alergizujące właściwości wykazuje pies, jednak nadal stanowi on czynnik ryzyka. Ponadto astmatycy powinni unikać gryzoni, z których najbardziej uczulająco działa świnka morska. Kontakt z tego rodzaju alergenami powoduje napady astmy wraz z kaszlem oraz dusznościami.

W przypadku uczulenia na sierść zwierząt, zazwyczaj wykonuje się testy skórne bądź przeprowadza badania krwi z oznaczeniem IgE. Ważne, żeby uważnie obserwować, czy dolegliwości powoduje kontakt z danym zwierzęciem.

wzw typu a BOOSTRIX