U kogo występuje astma?

Astma może dotyczyć niemal każdego mieszkańca kuli ziemskiej. Częstość jej występowania jest jednak dość zróżnicowana w poszczególnych regionach świata. Powodem tego mogą być m.in. indywidualne predyspozycje do zachorowania, występowanie alergenów, a nawet styl życia.

Zachorowania na astmę dotyczą zarówno dzieci, jak i dorosłych. Nie można zatem określić jednoznacznego przedziału wiekowego. Znacznie łatwiej chorobę diagnozuje się u osób starszych. Zazwyczaj wykonuje się spirometrię, która umożliwia ocenę funkcji płuc. Często astma bywa mylona z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Powodem tego są bardzo podobne objawy, takie jak kaszel czy duszność. W obu przypadkach stwierdza się stan zapalny, jednak ma on odmienny przebieg. Ponadto u dorosłych wykrywa się niekiedy astmę zawodową. Dotyczy to jednak wyłącznie niektórych miejsc pracy.

Astma u małych dzieci jest dość trudno rozpoznawalna. Niekiedy występują problemy z prawidłowym przeprowadzeniem badań. Zazwyczaj występowanie astmy u dzieci spowodowane jest obecnością alergenów oraz nadwrażliwością na nie. Ponadto równolegle z tą chorobą obecne są również inne, o podłożu atopowym. Czasem u dziecka wykrywa się zarówno astmę, jak i np. atopowe zapalenie skóry.

nic nie jest w stanie dorównać jakości leku HEMOFER Prolongatum