Astma a alergeny

W niemal każdym pomieszczeniu znajdują się zakamarki pełne kurzu. Zawiera on bardzo silne alergeny, które są częstym powodem alergii wziewnej. Ponadto przyczyniają się do zaostrzenia astmy, powodując m.in. napadowy kaszel. Podstawowym alergenem są roztocza. Są to małe pajęczaki, które odżywiają się złuszczonym naskórkiem człowieka. Rozmnażają się bardzo szybko, przez co w krótkim czasie kolonizują znaczną część mieszkania. W kurzu domowym znajdują się także pyłki roślin, odchody karaluchów, a nawet składniki środków czyszczących i kosmetyków. Wszystko to może wywoływać alergię oraz napady astmy.

Wielu lekarzy jako skuteczną profilaktykę przeciw astmie zaleca unikanie ekspozycji na alergeny kurzu domowego. Napady astmy w dużym stopniu zależą od stężenia alergenów w powietrzu i nasilają się w okresie letnim. Wówczas przez otwarte okno mogą dostać się pyłki roślin i osadzać się np. na meblach czy podłodze. Na tego rodzaju czynniki uczulające, astmatycy narażeni są w niemal każdym zamkniętym pomieszczeniu.

Niezwykle ważne jest staranne odkurzanie mieszkania. Astmatycy powinni wykonywać to w specjalnej masce ochronnej, która zakrywa usta oraz nos. W ten sposób można uniknąć wdychania szkodliwych alergenów. Przydatne jest także częste pranie w wysokich temperaturach. Dzięki temu można unieszkodliwić część alergenów.

Rutinoscorvit BUDERHIN