Napady astmy

Charakterystyczne dolegliwości związane z astmą, pojawiają się w wyniku różnych sytuacji. Bardzo często powodem napadu jest ekspozycja na uczulający czynnik. U astmatyka obserwuje się wówczas gwałtowny kaszel. Chory często skarży się także na uczucie duszności.

Stan zapalny w oskrzelach jest obecny nawet wówczas, gdy nie stwierdza się żadnych objawów. Wówczas w drogach oddechowych można wykryć liczne komórki, które odpowiadają za stan zapalny. Najczęściej są to eozynofile oraz limfocyty. Ze względu na powiększenie mięśni gładkich oraz obecność komórek, które wydzielają śluz, ściany oskrzeli ulegają pogrubieniu. Jest to szczególnie widoczne podczas napadów astmy.

Jeżeli dolegliwości ustępują po krótkim czasie, obserwuje się przede wszystkim skurczenie mięśni gładkich oskrzeli. Cięższy przebieg choroby powoduje nasilenie stanu zapalnego, wraz ze wzrostem eozynofilów oraz limfocytów. Wówczas uwalniane są przez nie cytokiny, które przyczyniają się m.in. do wydzielenia śluzu.

Ze względu na znaczne zwężenie oskrzeli, obserwuje się ograniczony przepływ powietrza przez drogi oddechowe. Dla mięśni oddechowych oznacza to większy wysiłek. W takiej sytuacji astmatycy często skarżą się na duszność.

Kolejnym objawem astmy jest napadowy kaszel. Najczęściej powodem jego powstania jest podrażnienie receptorów, które obecne są na błonie śluzowej. W zapobieganiu tym objawom, niezbędne są odpowiednie leki, które m.in. powodują rozszerzenie oskrzeli.

zoltaczka typu b BENLYSTA